Vuosi 2012

Vuoden 2012 toimintaa

Muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa edunvalvonta on lisääntynyt ja ammattiosastotoiminta on painottunut yhä enemmän edunvalvonnan puolelle ja hallituksen työskentelyyn. Tehy on ajanut ja ajaa jäsentensä asioita ja vaatii tasapuolista kohtelua eri hallintokuntien ja työntekijöiden välillä.

Tehyn neuvotteluasema paikallisesti on aiheuttanut työtä ja vaivaa koko kuluneen vuoden. Ammattiosasto järjesti mielenilmauksen 10.12.2012 Pellon kunnantoimiston edessä. Tehyläiset osallistuivat myös valtuuston kokoukseen näyttävästi punaisissa Tehy-paidoissa. Ammattiosasto teki valtuustoaloitteen Tehyn Pellon Ammattiosaston neuvotteluoikeudesta yhteisessä pöydässä muiden järjestöjen kanssa  (Liite 1), jonka luki tehyläinen kunnanvaltuutettu Sirkka Liisa Krans.

Paikallinen sopimus tehtiin hälytys- ja vuoronvaihtokorvauksesta.  Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyöryhmän esityksen hälytysrahasopimuksen jatkamisesta 1.6.2012 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Tasapuolisuuden vuoksi sama sopimus pätee kaikkiin kunnan työntekijöihin, silloin kun maksuperusteet ovat olemassa. Hälytysraha ja tuplavuorokorvaus ovat molemmat 60 euroa. Hälytysrahan perusteiden maksamisessa noudatetaan Kvtes:n 3 luvun 24 §:ää. Kutsuraha on 30 euroa, jos suunniteltua työvuoroa aikaistetaan yli tunnilla.

TVA aloite yhteistyöryhmään on tehty 7.4.2011 Tehyn aloitteesta. Syksyllä 2012 TVA valmistelut ovat alkaneet perusturvan alueella.

Syrjäseutulisän asian käsittely on alkanut syksyllä 2011. Selvityspyyntö kunnanhallitukselle syrjäseutulisän maksamisesta on tehty 18.10.2012. Asia on edennyt keskusneuvotteluihin, ratkaisua ei ole vuoden 2012 aikana tullut.

Joulukuun puolivälissä Tehyn järjestöasiamieheltä tuli sähköpostia, mikä yllätti iloisesti ammattiosaston toimijat.  Tehyn Pellon Ammattiosasto on palkittu vuoden 2012 toiminnasta. Palkintoraha tuli ammattiosaston tilille vuoden lopussa. Tammikuussa 2013 alueasiamies Erja Korteniemi-Poikela antaa kunniakirjan, josta perusteet palkinnolle selviävät.
 

Mielenilmaus Pellon kunnantoimiston edessä 10.12.12
Tehyläiset Pellon kunnanvaltuustossa 10.12.12.
Tehyläinen valtuutettu Sirkka Liisa Krans lukee valtuustoaloitteen 10.12.12

 

 

VALTUUSTOALOITE 10.12.2012

PELLON KUNNANVALTUUSTO

Pellon Tehyn Ammattiosasto 805 vaatii tasapuolista kohtelua ja pääsyä pääsopija-järjestöjen kanssa samaan neuvottelupöytään yhdessä Pellon kunnan virkamiesten ja valtuutettujen kanssa.

Asia: Tehyn neuvottelu- ja sopimusoikeus paikallisesti

Yhteistyöryhmän kokoukset

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 13.8.2012 olleessa pitkäksi venyneessä kokouksessa. Mielenkiinto asian suhteen oli vaisu, koska asiaa käsiteltiin ainoastaan tiedoksi-tyyppisenä asiana.

Työnantajan tulkinta erikseen käytävistä neuvotteluista teettää kaksinkertaisen työn virkamiehille ja lisäksi erikseen käytävät yt-neuvottelut eivät ole yt-lain hengen mukaisia. Tasapuolisuuden nimissä kaikkien asianomaisten edustajien pitäisi olla saman pöydän äärellä yhteisissä keskustelussa. Vastuu yt-lain noudattamisesta on työnantajalla.

Olemme tietoisia tulevista haasteista kunnassamme: mittavat säästöt, mukaan lukien mahdolliset lomautukset, rakennejärjestelyt jne. Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla, olisi jatkossa tarkoituksenmukaista neuvotella asioista saman pöydän ääressä.

On tärkeätä, että Pellon kunnan kaikissa hallintokunnissa on henkilöstöllä tasa-arvoinen kohtelu. Erityisesti yhteistyöryhmässä on mahdollista kuulla ja nähdä työnantajan ohjeistuksia, tulkintoja, toimintaperiaatteita sekä ennakkotapauksia eri hallintokuntien ja henkilöstöryhmien välillä. Tämä kaikki tulee tiedoksi samanlaisena kaikille henkilöstön edustajille, pääluottamusmiehille, kun istutaan samassa yhteistyöryhmän kokouksessa, ei jää epäselvyyttä mitä jäi kertomatta ”toisessa kokouksessa”. Yhteistyöryhmän neuvottelufoorumi laajentaa näkökulmia poikkihallinnollisesti. Ei liene tarkoituksenmukaista syrjäyttää merkittävä henkilöstöryhmän edustaja yhteistyöryhmän pöydästä.

Vaadimme että Tehyn neuvottelu- ja sopimusoikeus paikallisesti otetaan uudelleen kunnanhallituksen käsittelyyn ja Tehy:n henkilöstön edustaja otetaan mukaan tasavertaisena neuvottelukumppanina yt-lain hengen mukaisesti.

Annamme mielellämme lisää informaatiota sekä johtaville virkamiehille, että politiikoille.

Tehyn Pellon ao 805

_____________________________    _____________________________

Puheenjohtaja Tuula Ylisaukko-oja      Varapuheenjohtaja Maija Havela

Kts Tehyn asema yhteistoiminnassa Kuntatyönantaja 4/2012 Sari Ojanen neuvottelupäällikkö http://flash.kuntatyonantajalehti.fi/2012-4/html/#/22/

ja
http://www.tehy.fi/edunvalvojana/yhteistoiminta

 

kts http://yle.fi/uutiset/tehy_osoittaa_mielta_pellossa_yt-menettelyn_jarjestamisesta/6409945

Tehyn Kouvolan ammattiosasto ja Tehyn Pellon ammattiosasto järjestivät 10.12.2012 mielenilmauksen epäoikeudenmukaisen kohtelun johdosta.

 

 

PDF-tiedostoTiedote 10.12.2012.pdf (175 kB)
Tehyn Pellon ammattiosasto: Pellon yhteistoimintamenettely kuntoon Tehyn Pellon ammattiosasto esittää, että Tehyn neuvottelu- ja sopimusoikeus otetaan uudelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ammattiosasto vaatii tasapuolista kohtelua ja pääsyä yhteiseen neuvottelupöytään yhdessä muiden henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.
PDF-tiedostosovintoehdotus+24.11.2011.pdf (139 kB)
PDF-tiedostoTehyn neuvottelu- ja sopimusoikeus paikallisesti 15.5.2012.pdf (624 kB)

9.6.2012      Tehy 30 vuotta

Rovaseudun tehyläiset järjestivät Tehy 30-vuotisjuhlat 9.6.2012 ja kutsuivat myös ympäristökunnat juhlimaan Rovaniemelle. 30 vuotta  (Liittoon liittymispäivä v. 1982 aikana) Tehyn jäsenenä olleet ja juhlaan ilmoittautuneet saivat ruusun sisäänpääsyn yhteydessä iltajuhlassa ravintola Valdemarissa omalta ammattiosastolta. Mukana juhlassa Katja Kauppi, Henna Kourilehto, Merja Lahti, Maija Havela ja Tuula Ylisaukko-oja. Maija ja Merja saivat ruusut.