Tehy 25-vuotisjuhlat vuonna 2007

Valkea sisar

Luo sairaiden, käy sisar köyhä kalpoinen,
hän väsähtäneen katseensa luopi, toivottomana vain.

Ystävää, niin ihmeen hellää sitkeää,
ei maailmassa varmaan oo toista, kauanko jaksaa hän.

Vaikka tyynnä ulkoisesti hänen juoksunsa käy,
onhan uupumusta siellä, vaikka päältä ei näy.

Luo sairaiden, käy sisar köyhä kalpoinen,
hän väsähtäneen katseensa luopi, toivottomana vain.

Tehy juhlii 25-vuotistaivaltaan ympäri maan

Tehyn ammattiosastot järjestävät 7. – 15. kesäkuuta erilaisia juhlia ympäri maan, mekin aloitimme eilen järjestämällä näkyvyyttä omilla työpaikoillamme

Terveydenhuoltoalan ammattijärjestöt tekivät merkittävää ay-historiaa Tehyä perustaessaan. Kuusi TVK:laista liittoa yhdistyi yhdeksi järjestöksi, jonka haluttiin laajasti yhdistävän terveys- ja sosiaalialan hoitohenkilöstön voimat edunvalvonnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Perustamista edelsi pitkä valmistelutyö, jota johti Sairaanhoitajaliiton pitkäaikainen puheenjohtaja ja arvostettu työmarkkina asiantuntija Toini Nousiainen.

Tehy perustettiin 7. kesäkuuta 1982. Tehy-lehteä alettiin julkaista jäsenten yhteiseksi tiennäyttäjäksi jo 1981 alusta. Samana vuonna perustettiin tulevan järjestön peruselementeiksi 320 ammattiosastoa sekä 15 piiriyhdistystä, jotka on sittemmin lakkautettu. Myös Pellon perustettiin 28.3.1981 ammattiosasto, jonka perustamiskokouksessa allekirjoittaneina olivat sairaanhoitajat Paula Alaniemi ja Tuulikki Ikonen ja laboratorionhoitaja Sirkka Liisa Krans. Perustajajärjestöt tulivat Tehyn ammatillis-aatteellisiksi yhteistyöjäsenjärjestöiksi. Nykyisin niitä on yhdeksän. Opiskelijajäsenet kuuluvat Tehyn opiskelijayhdistykseen.

Tehy on historiansa aikana käynyt kolme työtaistelua, joilla kaikilla on saavutettu merkittäviä tuloksia. Vuosina 1983 ja1995 oli neljän viikon lakot ja vuonna 2002 ahvenanmaan tehyläiset kävivät kolmen kuukauden työtaistelun, jolloin he saavuttivat palkankorotuksen lisäksi oman sopimuksen.

Jo perustamiskokouksen julkilausumassa tuotiin esiin edelleen ajankohtaisia teemoja. Tehy vaati jäsentensä peruspalkkatason tuntuvaa korotusta vastaamaan koulutusta, työn raskautta ja vastuullisuutta. Hoidon taso on vaarantunut henkilöstövajauksen vuoksi. Tehy lupasi vaikuttaa kaikin keinoin virkojen lisäämiseen taatakseen jäsenistölleen edellytykset korkeatasoisen hoidon toteuttamiseen käytännössä. Työelämän tasa-arvo edellyttää, että hallinnon kehittämiseen eri tasoilla osallistuvat kaikki työntekijät. Tehy toimii hoitotyön aseman selkiinnyttämiseksi ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi, samoin koulutuksen tason kehittämiseksi.

Palkkauksellisen eriarvoisuuden poistaminen on alusta lähtien ollut Tehyn edunvalvonnan punainen lanka.

Tehyssä on 124 000 jäsentä ja se edustaa laajasti koulutettua terveys- ja sosiaalialan henkilöstöä.. Ammatillisuus ja yhteinen ala on myös Tehyn työmarkkinaedunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusta.

Tehyläisiltä ammattilaisilta itseltään edellytetään kykyä tehdä työtään jatkuvassa muutoksessa sekä kykyä vaalia ja kehittää ammattitaitoaan uusia haasteita vastaavaksi. Hoitoalalla työllä on vahva eettinen perusta. Työtä tehdään ihmiseltä ihmisille - sekä tekijänä että potilaana ihminen on kaiken mitta.

Meitä Tehyn Pellon ammattiosastossa on jäseniä tällä hetkellä 42 :

Suurin osa jäsenistämme työskentelee pääasiassa terveyskeskuksen eri työpisteissä ja sairaankuljetuksessa sekä kotisairaanhoidossa, muutama jäsenistämme asuu Pellossa, mutta on muualla töissä: lastenhoitaja, kuntohoitaja, fysioterapeutti, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, röntgenhoitaja, osastonhoitaja, sairaanhoitaja, hammashoitaja, suuhygienisti, kätilö, terveydenhoitaja, laboratorionhoitaja, perus- ja lähihoitaja

Ammattiosasto toimii jäsenten palvelusehtojen ja työolojen parantamiseksi. Se voi halutessaan solmia paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa. Edunvalvonta on yksi tärkeimmistä ammattiosaston tehtävistä. Nyt muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa edunvalvonta on lisääntynyt. Hälytysrahasta olemme viimeksi neuvotelleet yhdessä SuPerilaisten kanssa. Ammattiosasto toiminta on antoisaa, toiminnassa korostuu moniammatillisuus, opimme tuntemaan toisiamme ja arvostamaan toistemme työtä. Yhteistyö lisääntyy. Meillä on vuodessa kaksi sääntömääräistä kokousta. Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen jäsenillemme on yksi toimintamme näkyvin muoto. Jäsenenä voi osallistua Tehyn järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutukseen.

Tehyn jäsenenä voi vaikuttaa palkkaan ja muihin palvelusehtoihin sekä työelämän kehittämiseen. Palvelusuhdeasioissa saa Tehystä asiantuntija-apua ja oikeudellista apua. Tehyläiset tekevät hyvin vastuullista työtä. Kukaan ei tee virheitä tahallaan, mutta joskus niitä vain sattuu. Siksi Tehy vakuuttaa jäsenensä hoitotyössä välttämättömällä oikeusturva- ja vastuuvakuutuksella, joka on ainutlaatuinen vain Tehyn jäsenille neuvoteltu.

Jäsenyys tarjoaa myös monenlaisia muita etuja.

Tehy on perustettu ja olemassa ensisijaisesti jäseniä ja heidän etujensa ajamista varten.

Heikoimmalla työelämässä on järjestäytymättömät, jotka eivät voi kääntyä kenenkään puoleen asioissaan.

 

 

Tehyn  25-vuotisjuhla 15.6.2007
kokosi komeasti tehyläiset koolle Eeronpuistoon.

Pellon kunnan edustajat onnittelivat ammattiosastoa.

Marssi kylän ympäri leirintäalueelle oli valmistautumista syksyn sopimuskierrokseen.
Leirintäalueelle menimme juhlimaan ja sitten Soikkaan

-Hyvällä hoidolla on hintansa –t-paidat jäsenille 25-vuotisjuhlan kunniaksi.

14.6. järjestimme näkyvyyttä työpaikoilla näillä t-paidoilla
 

 

 

PDF-tiedosto25 juhlat.pdf (963 kB)
Hyvällä hoidolla on hintansa. Tehyläiset tempaisivat Pellossa Kirjoitus Tornionlaaksossa 20.6.2007