Tärkeitä ohjeita ja linkkejä

• Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

 Lisätietoja:
Valviran sivuilta
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta(104/2008)

• Julki Terhikki

• Finlex lainsäädäntö

• Lapin aluehallintovirasto

• Sosiaali- ja terveysministeriö STM

• Valtiovarainministeriö

• Tesso Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti

• Telma Työelämän kehittämisen erikoislehti

Potilasturvallisuutta taidolla THL

POTILASTURVALLISUUS

Potilasturvallisuusopas

Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin – tehdään se näkyväksi

https://www.tehy.fi/fi/neuvottelukierros/potilasturvallisuus

Fimea http://www.fimea.fi/  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus