Tärkeitä ohjeita ja linkkejä

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätietoja:
Valviran sivuilta
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta(104/2008)

 

Julki Terhikki

Finlex lainsäädäntö

Lapin aluehallintovirasto

Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Valtiovarainministeriö

Tesso Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti

Telma Työelämän kehittämisen erikoislehti

Potilasturvallisuutta taidolla THL

POTILASTURVALLISUUS

 

Potilasturvallisuusopas

 

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta 

Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

 

 

Fimea http://www.fimea.fi/  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus