Vuosi 2010

 

Vuosi 2010 oli Tehyn Pellon Ammattiosto 805 ry:ssä aktiivista. Neuvotteluja työnvaativuudesta/palkkauksesta käytiin, mutta työnantajalla ei ollut halua maksaa osaamisesta. TVA:n mukaiset korotukset jäivät järjestely- ja tuloksellisuuserän varaan, muuta ”ylimääräistä” rahaa ei siis ollut mahdollista saada.

Vuosi alkoi edunvalvonnan merkeissä. 3.1.2010 Sairaanhoitajien TVA/palkkaneuvottelusta tehtiin oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus oli kokouksessaan päättänyt nostaa vuodeosaston sairaanhoitajien palkkaa 50 €/kk, koska takapäivystäjää ei ollut päivystyksen ollessa Ruotsin puolella. Uudet palkkaneuvottelut eivät tuoneet lisää palkkaa vastuun lisääntymisestä.

Työnjakohankkeeseen osallistuville (2007-2009) maksettiin kannustusrahaa järjestelyvaraerästä. Työnjakohankkeen aikana suunniteltua sairaanhoitajan ympärivuorokautista toimintamallia ei vuodeosastolla otettu käyttöön, koska palkasta ei päästy yhteisymmärrykseen.  Hammashoitolassa uutta toimintamallia toteutetaan resurssien puitteissa, vaikka hammashoitohenkilökunta, hammashoitajat ja suuhygienisti eivät saaneet toivottua palkankorotusta työnjakohankkeen tehtäväsiirroista.

Hälytysraha- ja tuplavuorolisäneuvottelut tuottivat määräaikaisen sopimuksen vuodeksi eteenpäin. Myös SuPer oli asiaa ajamassa. Tehyn ja hallintojohtajan neuvotteleman ehdotuksen kunnanhallitus hyväksyi. Kunnanhallitus myönsi saman hälytys- ja tuplavuorokorvauksen kaikille kunnan työntekijöille tasapuolisen kohtelun vuoksi. 

Tuloksellisuuserää varten käydyt neuvottelut aloitettiin hyvissä ajoin. Todettiin, että kaikilla tehyläisten työpaikoilla oli tuloksellisuuteen tähtääviä hankkeita/projekteja suunnitellulla tarkastelujaksolla (1.6.2009 - 31.5.2010) menossa. Työnantajan kanssa laadittiin mittarit ja pisteytykset, jotta erän jakaminen menee tasapuolisesti jakoon, ja niin myös tapahtui. Tuloksellisuus erä jaettiin kaikille tehyläisille tasan, koska kriteerit täyttyivät kaikilla. Myöhemmin kaikki muutkin ryhmittymät jakoivat potin tasan.  – Tehy on edelläkävijä.

Edunvalvonnan puolella on käyty kipakkaa keskustelua mm syrjinnästä.

Tehy toimii. Tehyn mitalla -kampanja joulukuun puolivälissä: pääluottamusmies vieraili työpaikkojen kahvihuoneissa tuliaisena joulukahvit.  Vastaanotto oli hyvä.

Tehyn järjesti toisenlaista toimintaa. Kirpputori marraskuussa koettiin mukavaksi tavaksi tehdä Tehy näkyväksi.

Virkistystoiminta aiheuttaa kustannuksia, koska on pitkät matkat.