Vuosi 2011

 

Tehyläisten aktiivisuus ja  valmistautuminen syksyn neuvottelukierrokseen  leimasivat vuoden 2011 toimintaa. Jäsenet olivat kiitettävän aktiivisia, ottivat yhteyttä puhelimitse ja osallistuivat kokouksiin.

Edunvalvontarintamalla oli vilkasta, mm. työsuhteen vakinaistamisneuvottelut ja syrjäseutulisän maksamisen perusteet aiheuttivat neuvotteluja ja myöhemmin yhteydenottoja keskustoimistoon, koska työnantajan kanssa ei päästy paikallisesti sopimukseen.

Vakinaistaminen, lähihoitajan määräaikainen, ketjutettu työsuhde saatiin myönteisesti päätökseen.

Syrjäseutulisäasia siirtyy keskusneuvotteluun ja asian käsittely jatkuu vuonna 2012.

Juhlittiinkin - Tehy:n  Pellon Ammattiosaston 30-kymppistä  toimintaa 11.5.2011, tarjoamalla Tehy-lokolla koristellut täytekakkukahvit. 

Juhlimme 28.5.2011 yhdessä eläkkeelle siirtyneiden tehyläisten kanssa Saukkoriipillä, Kotariipissä. Puheenjohtaja laati ja esitti 30-vuotisesta taipaleesta historiikin, kisailtiin, syötiin ja laulettiin.

Järjestömme 30-vuotismerkkipäivää juhlistettiin myös yhteistyökumppaneiden kanssa kunnantoimistolla yhteistyöryhmän kokouksessa 6.6.2011 kakkukahvitarjoilun merkeissä.

Jäsenmäärä on pysynyt aika lailla vakiona, 57 jäsentä 31.12.2011. Tavoitteena oli saada uusia jäseniä, ja 60-raja rikotuksi. Toisin kävi, 60-rajaa ei pystytä helposti  pienellä  työssäkäyntialueella, jäsenmäärältään pienessä ammattiosastossa  rikkomaan, aktiivisesta jäsenhankinnasta huolimatta.

Nihkeästi mutta varmasti uudet viestintävälineet tulevat ja sosiaalisen median käyttö yleistyy  myös Pellon ammattiosaston jäsenillä. Ammattiosasto otti käyttöönsä yhdistysavaimen/ kotisivut: http://ao805.tehy.fi  ”suppean version”, mistä on hyvä aloittaa.

Ammattiosasto on tehnyt  aloitteita; mm. pysyvän sijaistyövoiman rekrytoinnista. Määräaikaisia ketjutettuja työsuhteita esitetään edelleen vakinaistettavaksi. Aloite tehtävänkuvien päivittämistarpeesta eteni päätöksentekoon asti. Tehtävänkuvien päivitys on päätetty tehdä sos. ja terveyspuolella aikataulun mukaisesti 2012-2013.

Jäsenistö pitää virkistystoimintaa merkittävänä tehyläisyyteen ”vahvistavana” aktiviteettinä. Virkistystoiminta vaatinee uusia suunnitelmia/ ideoita. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että ideoita otetaan vastaan pitkin vuotta, jos ja kun  lähiseudulla  on virkistäytymiseen soveliaita tapahtumia. Sitova ilmoittautuminen ja omavastuu  jatkossa tuovat parannusta virkistystoiminnan järjestämiseen ja mahdollisimman moni jäsen pääsee mukaan ”vahvistavaan” aktiviteettiin ja virkistäytymään.