Vuosi 2013

VUODEN 2013 toimintaa

Tehyn asema paikallisesti on leimannut vuoden 2013 edunvalvontatyötä. Meitä on kuultu, mutta henkilöstön tasapuolisesta kohtelusta, yhteistoiminnasta ei voida puhua. Keväällä 2012 on Pellon kunnassa aloitettu käytäntö, jonka mukaan Tehyn henkilöstön edustajan kanssa käydään erilliset neuvottelut. Työnantaja on tavannut siis muiden henkilöstöjärjestöjen edustajat yhteisessä kokouksessa, ainoastaan Tehyn kanssa on pidetty oma erillinen kokous, joihin ammattiosaston puheenjohtaja on myös osallistunut. Käytäntö on omalta osaltaan lisännyt kunnan menoja kaksinkertaisilla kokouspalkkioilla ja virkamiesten työajalla sekä ammattiosaston puheenjohtajalle maksetuista kuluista (kokouspalkkio ja matkakulut). Kunta-alan uuden sopimusratkaisun mukaan Tehystä tuli täysivaltainen yt -osapuoli 25.9.2013 alkaen, mikä palautti Pellossa Tehyn aseman tasavertaiseksi muiden pääsopijajärjestöjen kanssa.

Tehyn aloitteesta on TVA -päivitysaloite tehty 7.4.2011 yhteistyöryhmän kokouksessa.. Vuonna 2009 Lapin Työnjakohankekoulutus sairaanhoitajille, hammashoitajille sekä suuhygienistille saatettiin päätökseen. Koulutuksen jälkeen uusista laajentuneista ja vaativammista tehtäväkuvista ja sen mukaisesta palkkauksesta käytiin neuvotteluja. Neuvottelut eivät tuottaneet tulosta ja ammattiosasto päätti tehdä aloitteen vanhentuneen TVA -järjestelmän päivittämisestä.  Syksyllä 2012 TVA valmistelut ovat alkaneet perusturvan alueella. Työn vaativuuden arvioinnin päivittäminen piti saada päätökseen 31.12.2013. Työryhmä teki päätösesityksen 19.12.2013, mutta kunnanhallitus tarvitsi lisäaikaa asian käsittelylle ja päättämiselle.

Syrjäseutulisän asian käsittely on alkanut syksyllä 2011. Selvityspyyntö kunnanhallitukselle syrjäseutulisän maksamisesta on tehty 18.10.2012. Asia on edennyt vuonna 2012 keskusneuvotteluihin.  Asia on edennyt keskustasolla työtuomioistuin käsittelyyn, asia on käsittelyssä, ei kuitenkaan vielä ratkennut.

Työnantaja vaatii lääkärintodistuksen 1. sairauspoissaolopäivästä alkaen. Tehy otti kantaa uuteen ohjeistukseen: sairauspoissaoloilmoitus -menettelyyn, kirjallisesti ja suullisesti. Asiaa ei sen kummemmin käsitelty, vain tiedoksi tyyppisenä asiana.

Tehy on neuvotellut työnantajan/ esimiesten kanssa määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden lomaoikeudesta lomakaudella sekä tasavertaisesta oikeudesta osallistua kunnan järjestämiin virkistysiltapäiviin. Todettiin, että Pellon kunta kohtelee työntekijöitä tasavertaisesti, riippumatta työsuhteen kestosta.

AJANKOHTAISTA VUONNA 2013

Tehyssä käytiin samaan aikaan kahdet vaalit 27.3.- 16.4.2013. Valittiin edustajat liittokokoukseen ja valtuustoon. Alueasiamies Erja Korteniemi-Poikela kannusti ja neuvoi ammattiosaston oman ehdokkaan alkamista ehdokkaaksi. Äänestysaktiivisuus on mahdollista lisääntyä, kun on oma ehdokas. Katja Kauppi lupautui liittokokous- ja valtuustoehdokkaaksi. 4.4.13 tarjosimme vaalikahvit työpaikoilla. Tehyn vaaleissa Katja pääsi kolmannelle varasijalle liittokokousvaalissa. Pellon äänestysprosentti oli hyvä; 66,1 %. Vain Muonio meni äänestysaktiivisuudessa ohi meistä; 71 %. Pellon ammattiosasto arpoi Tehyn vaaleissa äänestäneiden kesken neljä Pentikin pientä poroa. Voittajat Heidi Koivumaa, Tarmo Koskenniemi, Marjukka Rissanen ja Vuokko Enbuska.

Tehyn Liittokokous 3.-6.6.2013:Tehyn puheenjohtajavaalit 2013. Tehylle valittiin uusi puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Neuvottelukierrokselle 2013 valmistautuminen: ammattiosastolle tuli tavoitekysely keväällä, joka käsiteltiin kevätkokouksessa. Tehyn valtuusto hyväksyi työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen kunta-alan neuvottelutuloksen 25.10.2013. Sopimus on voimassa 1.3.2014 – 31.1.2017. http://www.tehy.fi/neuvottelukierros/

Kuntasektorin luottamusmiesvaalit  toimikaudeksi  1.1.2014 – 31.12.2017 olivat syyskokouksen yhteydessä Kotariipillä. Merja Leppäniemi valittiin pääluottamusmieheksi ja Taina Kivilompolo luottamusmieheksi.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaalit toimikaudeksi 2014 - 2017 olivat sopuvaalit. Tehyn ehdokkaat valittiin syyskokouksessa. I varavaltuutetun paikka on lisäystä edelliseen kauteen.

Työsuojeluvaltuutettu Taina Kivilompolo

Työsuojelu I varavaltuutettu Tuula Ylisaukko-oja

Työsuojelu II varavaltuutettu Katja Ylisaukko-oja

Virkistystoiminta

27.4. Teimme teatteriretken Ouluun, Sami Hedberg show ja päivän olimme Oulun kaupungilla ostoksilla. Oulussa oli Kevätväkkärä rotuaarilla ja torilla. Ruokailimme yhdessä. Omavastuu matkasta oli 10 €. Menomatkalla pidettiin jäsenilta. Mukavaa oli

24.5. Veitimme Kotariipillä hallituksen, hallituksen varajäsenten ja luottamusmiesten palkitsemisillanviettoa

10.8. Kesän päätteeksi kävimme  lavatansseissa Vaattojärven rantapaviljongilla. Ammattiosasto maksoi kyydin + lipun jäsenille ja tarjosi myös kyydin yhdelle ystävälle.

15.11. Vietimme pikkujoulua Kotariipillä syyskokouksen yhteydessä

30.11 Kävimme Jari Sillanpään Liekeissä- konserttissa Rovaniemellä, omavastuu matkasta oli  15 €

Seuraa neuvottelukierrosta