Toimintasuunnitelma 2019

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 Arvostettu ja vaikutusvaltainen

Valmistautuminen neuvottelukierroksella alkaa jo vuonna 2019, jotta meillä on riittävä järjestöllinen valmius vuoden 2020 alussa. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun.

Tehy ja SuPer ovat rakentamassa uutta työehtosopimuskokonaisuutta tulevaa maakunta- ja soteuudistusta silmällä pitäen, vahva yhteistyö on tuottanut tulosta.

Jäsenistön näkemykset neuvottelutavoitteista ovat tärkeitä. Jäsenistön mukaan ottaminen tavoitteiden laadintaan sitouttaa jäsenistöä paremmin myös mahdollisia tukitoimia silmällä pitäen.

Tehy tulee kouluttamaan neuvottelukierrokseen liittyviä asioita ja tukitoimintavalmiutta vuoden 2019 aikana.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus tehyläisiin

Sote- ja maakuntauudistusta on valmisteltu pitkään. Tukea muutoksen keskellä tarvitsevat jäsenet, esimiehet ja Tehy-toimijat. Esimiehille järjestetään omaa koulutusta muutostilanteissa toimimista varten. Varhaiskasvatus huomioidaan omana kokonaisuutena.

Tehyn toimihenkilöt ovat ammattiosastojen ja henkilöstönedustajien tukena. Toimijat tekevät muutosta, joiden myötä tarkastellaan myös ammattiosastorakenteita sekä luottamusmiesrakenteita. Ammattiosastojen uudet rakennelinjaukset valmistuvat toimintavuoden aikana. On tärkeää turvata paras mahdollinen tehyläinen edunvalvonta.

Järjestöllinen vahvuus

Tehy-perhe on vahva ja vaikutusvaltainen. Toimintaa tehdään yhdessä yhteistyöjärjestöjen kanssa. Vuosittain painopisteenä on eri ammattiryhmiä, joiden ympärillä toteutetaan jäseniltoja ja kampanjoita.  Vuoden aikana järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka vahvistavat Tehy-identiteettiä. Toiminta on jäsenlähtöistä.

Edellinen neuvottelukierros näytti mitä on tehyläinen joukkovoima. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto toi etenkin kuntasektorilla näkyviin työpaikkojen aliresursoinnin ja jatkuvien työvuorojen muutostarpeen. Useat työpaikat pyörivät joustojen varassa. Tehy järjestää kampanjan, jolla halutaan herätellä jäsenistöä muistamaan oma jaksaminen ja työhyvinvointi.

Ammattiosastojen toiminta on yhä ammattimaisempaa. Ammattiosastot tarvitsevat tukea toiminalleen ja puheenjohtajien rooli toiminnassa korostuu. Vuonna 2019 järjestetään ammattiosaston puheenjohtajien neuvottelupäivät ja ammattiosastot saavat tukea toiminnalleen mm. erilaisten koulutusten muodossa. Sähköiset välineet helpottavat ammattiosastotoimijoita työssään ja Tehy tarjoaa koulutusta vuoden 2019 aikana, jotta laitteiden ja ohjelmien käyttö olisi mahdollisimman helppoa.

 

HALLINTO

KOKOUKSET

Hallituksen kokouksia 9-10 kertaa

Sääntömääräinen kevätkokou

Syyskokous ja pikkujoulu marras-joulukuussa

 

TIEDOTUS

Verkostot ja jäsenpalvelut kuntoon

 Sähköpostilla, tekstiviestillä, työpaikkojen ilmoitustauluilla ja paikallislehdessä. Kotisivut http://ao805.tehy.fi/ Kotisivujen päivittäminen.   Facebook, avoin ryhmä. Aktivoidaan nuoria toimintaan ja parannetaan jäsenhankintaa. Tehostetaan paikallislehdessä tiedottamista.
Tiedotetaan tapahtumista ja edunvalvonnassa sekä työsuojelussa meneillään olevista ja hoidetuista asioista.
Jäsentiedotekooste kahdesti vuodessa sähköpostilla, houkuttelevalla otsikolla

Tehy näkyy ja kuuluu. Huomioidaan uudet työntekijät ja opiskelijat. Kerrotaan Tehystä perehdytyksen yhteydessä. Kutsutaan opiskelijat mukaan toimintaan.

 

EDUNVALVONTA

1.     Sosiaali-ja terveyspalvelu uudistus. Jäsenten aseman ja palvelusuhteen ehtojen turvaaminen muutostilanteessa.  Vaikuttamissuunnitelma (liite 1).
Koulutuksiin osallistuminen.
Jäseniltoja ja informaatiotilaisuuksia pidetään tarpeen mukaan lyhyelläkin varoitusajalla.

2.     Jäsenten edunvalvonnan hoitaminen. Pidetään huolta jäsenistön tasapuolisesta kohtelustaKilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkkaus, TVA:n mukainen palkkaus. Hallituksen varmistettava toimiva yhteistyö ja tuki luottamusmiehelle

3.     Valmistautuminen neuvottelukierrokselle. 

4.     Jäsenmäärän kasvattaminen - Jäsenhankintasuunnitelma (liite 2) pitää perustella Tehyn järjestäytymisen tärkeyttä ja edunvalvonnan merkitystä ja jäsenyyttä Tehyssä.

5.     Työpaikkakäynnit kahdesti vuodessa, haaste keväällä ja joulutervehdys + tarvittaessa,

 

JÄRJESTÖTOIMINTA

·       Toiminta on jäsenistön tarpeiden mukaista

·       Lääkehoidon päivää 2019 vietetään 21.3.2019 teemalla ”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?”      Osallistutaan yhdessä työnantajan kanssa. Vastuuhenkilöt lääkehoidonpäivän järjestämisessä.

·       Teatterimatka alkuvuodesta, jäsenilta menomatkalla.  Eväät menomatkalle, omavastuu.

·       Keilaus keväällä.

·       Pellossa Kesäteatteriin osallistuminen, jäsenilta , omavastuu

·       Keväällä ja syksyllä paikallinen ulkoilmatapahtuma,  patikointi,  kutsutaan myös eläkeläiset mukaan

·       Alkusyksystä Kilpisjärvelle 2 yön patikointireissu, omavastuu, ammattiosasto kustantaa osan

·       Kirpputori marraskuussa

·       Nenäpäivä marraskuussa

·       Osallistutaan paikallisesti järjestettyihin tilaisuuksiin.

·       Pikkujoulu syyskokouksen yhteydessä

·       Ehdotuksia otetaan vastaan pitkin vuotta

·       Opiskelijat mukaan toimintaan, aluetoimisto kustantaa opiskelijoiden kulut

·       Järjestölahjat: 50-vuotiaille ja eläkkeelle siirtyville jäsenille 50€
        50 vuotiaita  4, eläkkeelle  1-2

 

KOULUTUS

·       Kannustetaan jäseniä ja toimijoita

·       Puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäivät

·       Työsuojeluun liittyvät koulutukset

·       Uusien toimijoiden, hallituksen jäsenet koulutus tarpeen/ mielenkiinnon mukaan

·       Tehyn järjestämät muut koulutukset.

·       Seurataan koulutuskalenteria www.tehy.fi/jasensivut/ omat jäsentiedot/kurssit/kurssitarjont

 

AJANKOHTAISTA VUONNA 2019       

 

Vuonna 2019 järjestettäneen jopa kolmet vaalit (europarlamentti-, maakunta- ja eduskuntavaalit)