Tehy Pellon ao:n luottamusmies täydennysvaalit, Pääluottamusmiehen valinta ajalle  1.10.21 -31.12.2022. 

28.8.2021

 

On tärkeä saada Tehyläinen  edustaja luottamustoimiin. 

Jäsenten sähköpostiin on lähetetty  ehdokasasiakirja. Yksi äänioikeutettu voi asettaa kuhunkin vaaliin yhden ehdokkaan. Ehdokas ei voi itse asettaa itseään ehdolle. Ehdokkaan asettaja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse allekirjoituksellaan antaa suostumuksen ehdokkuudesta. Toimita ehdokasasiakirja 23.9.21 klo 18 mennessä vaalikokoukseen tai aikaisemmin vaalilautakuntaan kotisairaanhoitoon Tuulalle ao805@tehy.net tai  vuodeosastolle Viivi Lepistölle tai hammashoitolaan Henna Kourilehdolle.
Lisätietoa Tuula puh. 0400334805

Sinustako pääluottamusmies 

Oletko Tehyn jäsen ja tunnet hyvin työpaikkasi olosuhteet, haluat kuunnella työntekijöitä ja olla heidän tukenaan? Jos sinulla on halu auttaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja kehittää työpaikkaasi, olet oiva luottamusmiesehdokas! 

Luottamusmiesvalinnat perustuvat työehtosopimuksen osana olevaan luottamusmiessopimukseen. 

Kunta-alalla luottamusmiesehdokkaaksi voi asettua Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on palvelussuhteessa kuukautta ennen vaalipäivää kyseisessä kunnassa. 

Tehyn jäsenet vallitsevat vaaleilla luottamusmiehen. Ehdolle voivat asettua jäsenet, jotka työskentelevät kyseisessä työpaikassa. 

Jokaisen ehdokkaan, myös esimiehen on hyvä itse arvioida mahdollisuutensa toimia luottamusmiehen tehtävässä. Työpaikan ristiriitatilanteissa luottamusmies on työntekijän ja esimiehen välissä sekä edustaa työntekijää.